Eerste graad
A-stroom

Tweede leerjaar A

Het tweede leerjaar A bereidt je voor op de latere studierichtingen TSO. Ook hier weer kan je kiezen uit drie mogelijke opties:

  • Optie 1: Hotel-Voeding
    In de basisoptie Hotel-Voeding maak je kennis met een aantal beroepen uit de hotel- en restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij aan de hand van specifieke vakken. Je krijgt twee uur toegepaste wetenschappen, waar je de basisbegrippen en –materialen ontdekt. Die kennis pas je vervolgens toe in vijf uur praktijklessen. In die lessen leer je hoe je correct met voedingsmiddelen omgaat, zowel naar bereiding als bewaring toe. Deze optie is de perfecte voorbereiding op de richtingen Hotel, STW en Toerisme.
  • Optie 2: Sociale en Technische Vorming
    Een ideale richting voor sociale en enthousiaste jongelingen. Ben jij zo’n spring in ’t veld? Dan vind je het vast interessant om meer te weten te komen over mensen en hoe ze in het milieu staan. Daarnaast leer je ook de basisbegrippen uit de keuken en de voeding, verbeter je je sociale vaardigheden (nog meer!) en maken we je wegwijs in technische begrippen. Na het tweede jaar kan je aan de slag in de richtingen Hotel, STW en Toerisme.
  • Optie 3: STEM
    De basisoptie STEM dompelt je onder in een wereld van natuurwetenschappen en techniek. Voor deze optie beschik je maar best over een stevige wiskundeknobbel. Na het tweede jaar studeer je deze richting verder in de tweede graad.

Komende events!

2de jaar A2HOV2STV 2STEM
TOTAAL3232TOTAAL32
Algemene vakkenAlgemene vakken
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde1
Engels22Engels2
Frans33Frans3
Geschiedenis22Geschiedenis2
Godsdienst22Godsdienst2
Lichamelijke opvoed.22Lichamelijke opvoed.2
Muzikale opvoeding11Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen11Nederlands4
Nederlands44
Plastische opvoeding11Specifieke vakken
Techniek22Natuurwetenschappen1
Wiskunde44Project STEM3
Techniek2
Specifieke vakkenTechniek-Wetenschappen3
PV Hotel5Wiskunde6
TV Hotel2
TV Huishoudkunde4
PV Huishoudkunde3