Lessentabellen

1ste jaar A
TOTAAL32
Algemene vorming
Aardrijkskunde2
Beeld & muziek2
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Mens & samenleving2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2
Wiskunde4
Groei-uur1
KEUZE: Wegwijzers
Kook- en voedingstechnieken4
STEM-wetenschappen & rekentechnieken4
Maatschappij en welzijn & creatief atelier4
Toerisme & communicatietechnieken4
1ste jaar BVAKKEN 
TOTAAL32
Beeld & muziek2
Engels1
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)3
Nederlands4
Techniek4
Wetenschappen3
Wiskunde4
Projectwerking5
2de jaar A2HOV2STV 2STEM
TOTAAL3232TOTAAL32
Algemene vakkenAlgemene vakken
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde1
Engels22Engels2
Frans33Frans3
Geschiedenis22Geschiedenis2
Godsdienst22Godsdienst2
Lichamelijke opvoed.22Lichamelijke opvoed.2
Muzikale opvoeding11Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen11Nederlands4
Nederlands44
Plastische opvoeding11Specifieke vakken
Techniek22Natuurwetenschappen1
Wiskunde44Project STEM3
Techniek2
Specifieke vakkenTechniek-Wetenschappen3
PV Hotel5Wiskunde6
TV Hotel2
TV Huishoudkunde4
PV Huishoudkunde3
2de jaar BBVLH BVLV
TOTAAL32TOTAAL32
Hotel - Bakkerij - SlagerijVerzorging - Voeding - Kantoor - Verkoop
Algemene vakkenAlgemene vakken
Frans2Frans2
Godsdienst2Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming (MAVO)2Maatschappelijke vorming (MAVO)2
Muzikale opvoeding1Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen2
Nederlands3Nederlands3
Plastische opvoeding1Plastische opvoeding1
Wiskunde3Wiskunde3
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
TV Hotel/Bakkerij/Slagerij2Dactylo1
PV Hotel/Bakkerij/Slagerij12Frans1
Handel2
ICT1
Nederlands1
Voeding3
TV Personenzorg2
Zorg Woon Leef3
TSO HOTEL
TOTAAL31313332
2de Graad3de Graad
Algemene vakken3HOT4HOT5HOT6HOT
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans3322
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Natuurwetenschappen221
Nederlands4433
Wiskunde3322
Specifieke vakken
PV Hotel8888
TV Hotel3344
Economie33
Engels11
Frans11
Stage4 wk4 wk
BSO HOTELRESTAURANT EN KEUKEN
TOTAAL32323131
2de GRAAD3de GRAAD
Algemene vakken3RK4RK5RK6RK
Engels1122
Frans2222
Godsdienst2222
Lichamelijke Opvoeding2222
PAV6644
Specifieke vakken
TV Hotel3333
PV Hotel16161313
Toegepaste economie33
Stage4 wk4 wk
7BSO HOTELRestaurant en DrankenkennisSpecialiteitenrestaurant
TOTAAL2626
Algemene vakken7RD7SR
Engels22
Frans22
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
PAV44
Specifieke vakken
PV Hotel88
TV Hotel66
Stage10 wk10 wk
TSO Techniek-Wetenschappen2de GRAAD 3de GRAAD
TOTAAL3131TOTAAL3232
Algemene vakken3TW4TWAlgemene vakken5TW6TW
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde11
Engels22Engels22
Frans33Frans22
Geschiedenis11Geschiedenis11
Godsdienst22Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44Nederlands44
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
(Toegepaste) Biologie22Biologie21
(Toegepaste) Chemie44Biologie Labo11
(Toegepaste) Fysica44Chemie33
Wiskunde66Chemie Labo23
Fysica22
Fysica Labo22
Wiskunde66
TSO Toerisme2de GRAAD 3de GRAAD
TOTAAL3132TOTAAL3332
Algemene vakken3TO4TOAlgemene vakken5TO6TO
Aardrijkskunde11Aardrijkskunde11
Engels22Engels22
Frans33Frans22
Geschiedenis11Geschiedenis11
Godsdienst22Godsdienst22
Lich. opvoeding22Lich. opvoeding22
Natuurwetenschappen11Natuurwetenschappen1
Nederlands44Nederlands33
Wiskunde33Wiskunde22
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
Communicatie11Aardrijkskunde22
Duits1Duits12
Economie11Economie22
Engels11Engels11
Informatica22Frans11
Kunst en Cultuur11Integrale opdrachten42
Toerisme66Kunst en Cultuur22
Stage4 wk
Toeristische bestemmingen22
Toeristische organisatie23
TSO Sociale en Technische Wetenshappen2de GRAAD3de GRAAD
TOTAAL31313232
Algemene vakken3STW4STW5STW6STW
Aardrijkskunde1111
Engels2222
Frans3333
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Wiskunde3333
Specifieke vakken
IO Expressie2211
IO Natuurwetenshappen1111
IO Sociale wetenschappen1111
IO Voeding2222
Natuurwetenschappen3344
TV Sociale wetenschappen4455
BSO Personenzorg2de GRAAD 3de GRAAD
TOTAAL3232TOTAAL3131
Algemene vakken3VV4VVAlgemene vakken5VZ6VZ
Frans22Frans11
Godsdienst22Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding11
PAV66PAV44
Plastische opvoeding22
Toegepaste informatica11
Specifieke vakkenSpecifieke vakken
Communicatie44Directe zorg44
Gezond en wel44Indirecte zorg22
Linnen- en interieurzorg44Pedagogisch handelen44
Maaltijd- en interieurzorg44PV / Stage1212
7BSO VerzorgingThuis- en bejaardenzorg
TOTAAL22
Algemene vakken7TBZ
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
PAV4
Specifieke vakken
Directe zorg4
Expressie2
Indirecte zorg2
Pedagogisch handelen4
Stage12 wk