De verrijzenis van Mozes

De verrijzenis van Mozes

Wat de meeste mensen niet voor mogelijk achten, gebeurt af en toe wel eens in 1Bc!

Kiana de Leener koos als Challenge het maken van een foto uit de tijd van Mozes in Egypte. In haar zoektocht naar de perfecte omkadering ontdekte zij als achtergrondlocatie zelfs 3 piramides in de tuin van de school! Dan vraag je je als godsdienstleerkracht af: moet ik daarvoor elke dag meer dan 25 jaar lang aan die plek voorbij lopen om dat niet te zien! En dan nog wetende dat Jezus in de bijbel zegt “Ze hebben ogen en ze zien niet”.

Als scene voor de foto koos Kiana de ‘Vlucht uit Egypte’. Ook de screening was zeer goed gekozen: Luca mét staf leefde zich helemaal in de rol van Mozes in, Lando (Aaron, broer van Mozes) schreeuwde het volk moed toe met wapenschild in de hand, Kiana zelf (Myriam, zus van Mozes) acteerde dat het een lieve lust was en de rest van de klas poseerde als een groep professionele slaven, alsof ze nooit anders gedaan hadden.

 

 

 

 

Op het ritme van de woorden van de 10 geboden stapten de leerlingen, nog helemaal in hun rol, terug klaswaarts. Menige leerlingen en leerkrachten die op dat uur van de dag ‘toevallig’ door het raam zaten te staren, werden even wakker geschud uit hun dagdagelijkse trance-modus. Was dat nu een visioen?